Yoshitakaoka 24 GEM 5
Genua 24 GEM 6
Michaelklein 24 GEM 7
Nyanza 24 GEM 8
Aretha 24 GEM 10
Mila 24 GEM 11
Brophy 24 GEM 12
Kubacek 24 GEM 13
Kuditipudi 24 GEM 13
Yilan 24 GEM 13
Gedankien 24 GEM 13
Hannavonhoer 24 GEM 14
Csermely 24 GEM 14
Isabellaivy 24 GEM 14
Ralfhofner 24 GEM 16
Wesson 24 GEM 17
Castafiore 24 GEM 17
Morden 24 GEM 19
Credo 24 GEM 20
Porterfield 24 GEM 20
Condruses 24 GEM 22
Denjoy 24 GEM 23
Schmadel 24 GEM 23
Sergej 24 GEM 25
Gallinago 24 GEM 25
Marchis 24 GEM 26
Valeriesarge 24 GEM 27
Hermentaria 24 GEM 27
Sinden 24 GEM 27
Bondia 24 GEM 28
Hanshintiger 24 GEM 30
Evdokiya 24 GEM 30
Childress 24 GEM 30
Samaan 24 GEM 32
Herrick 24 GEM 32
Bata 24 GEM 32
Epops 24 GEM 34
Chebyshev 24 GEM 34
Vallenar 24 GEM 34
Haidea 24 GEM 36
Fialkow 24 GEM 37
Jamestaylor 24 GEM 39
Ocllo 24 GEM 39
Rutger 24 GEM 39
Solene 24 GEM 40
Keikochaki 24 GEM 40
Roccutri 24 GEM 41
Debetencourt 24 GEM 42
Landgraf 24 GEM 44
Ninkasi 24 GEM 44
Weeks 24 GEM 44
Billputnam 24 GEM 45
Friedman 24 GEM 45
Bourgeois 24 GEM 46
Guangcaishiy 24 GEM 47
Hironaka 24 GEM 48
Robcastillo 24 GEM 50
Tetuokudo 24 GEM 50
Akitsushima 24 GEM 50
Anji 24 GEM 50
Purifoy 24 GEM 51
Bougeret 24 GEM 52
Henrybuhl 24 GEM 53
Messalina 24 GEM 55
Chaos 24 GEM 56
Josephchurch 24 GEM 56
Ericsands 24 GEM 56
Josties 24 GEM 56
Crikey 24 GEM 57
Casulli 24 GEM 57
Balasingam 24 GEM 58
Hadwiger 24 GEM 59
Grantlewis 24 GEM 59
Hokusai 24 GEM 59
Nikhilpatel 25 GEM 0
Alenasolcova 25 GEM 2
Leroy 25 GEM 2
Fazio 25 GEM 3
Cucula 25 GEM 4
Denduluri 25 GEM 5
Alschmitt 25 GEM 6
Liliapopova 25 GEM 6
Eunbekim 25 GEM 6
Willacather 25 GEM 7
Neronet 25 GEM 8
Feliksobolev 25 GEM 9
Kviz 25 GEM 10
Borodin 25 GEM 10
Ardeberg 25 GEM 11
Puskas 25 GEM 14
McSween 25 GEM 15
Masafumi 25 GEM 15
Geballe 25 GEM 17
Macuch 25 GEM 18
Wichmann 25 GEM 19
Devine 25 GEM 19
Hassberge 25 GEM 21
Hildrun 25 GEM 23
Street 25 GEM 24
Vitusbering 25 GEM 25
Oburka 25 GEM 25
Williamcarl 25 GEM 25
Ybl 25 GEM 27
Andreseloy 25 GEM 29
Paularego 25 GEM 29
Matthewlam 25 GEM 30
Keet Seel 25 GEM 30
Garuda 25 GEM 30
Stevelliott 25 GEM 32
Daumier 25 GEM 32
Ryanpark 25 GEM 33
Remocorti 25 GEM 33
Dudorov 25 GEM 34
Gressmann 25 GEM 34
Sharples 25 GEM 34
Lazrek 25 GEM 34
Tanakawataru 25 GEM 35
Boreas 25 GEM 35
Sitnik 25 GEM 35
Pal'chikov 25 GEM 36
Buffon 25 GEM 37
Christagunt 25 GEM 39
Sofiarodrigu 25 GEM 40
Cyannaskye 25 GEM 40
van den Heuv 25 GEM 41
Lowell 25 GEM 41
Cheruskia 25 GEM 44
Hundertwasse 25 GEM 45
Ostanina 25 GEM 45
Zaphod 25 GEM 47
Brianrice 25 GEM 47
Moulding 25 GEM 49
Markhunten 25 GEM 49
Hasek 25 GEM 49
Tosamakoto 25 GEM 50
Carachang 25 GEM 50
Runcorn 25 GEM 52
Novikov 25 GEM 53
Cowra 25 GEM 53
Jansteen 25 GEM 53
Lomaki 25 GEM 54
Froberger 25 GEM 55
Vishyanand 25 GEM 56
Bonifatius 25 GEM 56
Michaelshao 25 GEM 56
Bartuska 25 GEM 56
Glasgow 25 GEM 57
Romanella 25 GEM 58
Iainbanks 25 GEM 58
Roy 25 GEM 59
Sado 25 GEM 59
Klagenfurt 25 GEM 59
Gromov 26 GEM 1
Vityazev 26 GEM 1
Lugo 26 GEM 1
Strabo 26 GEM 1
Spinrad 26 GEM 2
Hagfors 26 GEM 2
Lukaszewski 26 GEM 3
Christianeur 26 GEM 3
Simona 26 GEM 3
Boethius 26 GEM 4
Kamogawa 26 GEM 4