Altaj 1 GEM 22
Heizman 1 GEM 23
Kamerlingh 1 GEM 23
Ostergarn 1 GEM 24
Centenaria 1 GEM 26
Harryford 1 GEM 28
Joshuatree 1 GEM 30
Jaucourt 1 GEM 32
Chetgervais 1 GEM 32
Xianglupeak 1 GEM 33
Steward 1 GEM 33
Marchare 1 GEM 34
Vargasllosa 1 GEM 34
Khotinok 1 GEM 35
Kalou 1 GEM 36
Dajcic 1 GEM 36
Weryk 1 GEM 37
Zoshchenko 1 GEM 38
Schwassmannia 1 GEM 38
AMOS 1 GEM 39
Streuvels 1 GEM 40
Otaynang 1 GEM 43
Shinsukeabe 1 GEM 43
Zizza 1 GEM 44
Rybalka 1 GEM 45
Carolyn 1 GEM 46
Janequeo 1 GEM 47
Vaissiere 1 GEM 47
Zelkowitz 1 GEM 48
Jennyblue 1 GEM 49
Jongoldstein 1 GEM 49
Mariagriffin 1 GEM 49
Dalcanton 1 GEM 50
Colpa 1 GEM 53
Klaustschira 1 GEM 54
Czerny 1 GEM 54
Namiki 1 GEM 56
Mongmanwai 1 GEM 57
Eizaburo 1 GEM 57
Klintefelt 1 GEM 57
Guillermina 1 GEM 57
Vaishnav 2 GEM 0
Giupalazzolo 2 GEM 1
Yanzhong 2 GEM 1
Chuvashia 2 GEM 2
Garcialorca 2 GEM 3
Johannatang 2 GEM 4
Palach 2 GEM 5
Peterbrooks 2 GEM 6
Garynadler 2 GEM 7
Fohner 2 GEM 8
Malerba 2 GEM 10
Kocanova 2 GEM 11
Joseflada 2 GEM 11
Suhanli 2 GEM 12
Arii-SooHoo 2 GEM 12
Lake Placid 2 GEM 17
Brunetto 2 GEM 18
Prokof'ev 2 GEM 18
Claudiaguarnieri 2 GEM 19
Galchyn 2 GEM 22
Fujioka 2 GEM 23
Bobwoolley 2 GEM 26
Aaronhakim 2 GEM 26
Kemerovo 2 GEM 26
Korostyshiv 2 GEM 26
Bareges 2 GEM 27
Imperatrix 2 GEM 29
Oka 2 GEM 30
Yamehoshinokawa 2 GEM 30
Lamy 2 GEM 33
Christophergo 2 GEM 34
Alexveselkov 2 GEM 37
Dugan 2 GEM 37
Porphyro 2 GEM 37
Taipei 2 GEM 37
Karlsson 2 GEM 37
Marylea 2 GEM 38
Amy 2 GEM 38
Queteleta 2 GEM 39
Grotecloss 2 GEM 39
Isamu 2 GEM 40
Ikeller 2 GEM 43
Shibakoukan 2 GEM 43
Ritter 2 GEM 48
Vatnajokull 2 GEM 49
Halimzeidan 2 GEM 50
Angerhofer 2 GEM 54
Chouchihkang 2 GEM 54
Hnath 2 GEM 55
Defoy 2 GEM 55
Herodias 2 GEM 56
Dower 2 GEM 56
Mikejanner 2 GEM 57
Bodil 2 GEM 58
Dulcinea 2 GEM 58
Hamsasridhar 2 GEM 59
Velenia 2 GEM 59
Kunqu 3 GEM 2
Polesny 3 GEM 3
Larrybartel 3 GEM 3
Chabot 3 GEM 4
Emerson 3 GEM 5
Chaliapin 3 GEM 6
Rogerfederer 3 GEM 7
Phryne 3 GEM 7
Sergivanov 3 GEM 9
Naozane 3 GEM 9
Manca 3 GEM 10
Wartburg 3 GEM 10
Enriques 3 GEM 11
Chen Jiageng 3 GEM 12
Larsbergknut 3 GEM 13
Akana 3 GEM 14
Boico 3 GEM 15
Tomasko 3 GEM 16
Pritsak 3 GEM 16
Epona 3 GEM 16
Hank 3 GEM 19