Naprstek 4 GEM 56
Zita 4 GEM 56
Geojih 4 GEM 56
Oranje-Nassau 4 GEM 56
Nemeghaire 4 GEM 57
Paigesmith 4 GEM 57
Gadsden 4 GEM 57
Hazelcoffman 4 GEM 58
Emilychen 4 GEM 58
Wlodekofman 4 GEM 59
Rivkin 4 GEM 59
Samara 5 GEM 0
Peterburgtrista 5 GEM 1
Sahade 5 GEM 2
Oongaq 5 GEM 4
Reynoso 5 GEM 5
Montefiore 5 GEM 5
Amber 5 GEM 6
Barnardiana 5 GEM 6
Askandola 5 GEM 8
Chodas 5 GEM 8
Maren 5 GEM 8
Bastei 5 GEM 8
Dixon 5 GEM 9
Borden 5 GEM 9
Arnehensel 5 GEM 11
Shinkoyama 5 GEM 12
Bless 5 GEM 13
Piwowarski 5 GEM 14
Plitchenko 5 GEM 15
Johannwalter 5 GEM 15
Schlaun 5 GEM 16
Kumamori 5 GEM 17
Hal 5 GEM 17
Inouetakeshi 5 GEM 17
Colekendrick 5 GEM 17
Moguntia 5 GEM 18
Zselic 5 GEM 18
Deliyannis 5 GEM 18
Sethjacobson 5 GEM 19
Slavia 5 GEM 20
Dubois 5 GEM 20
Doreen 5 GEM 22
Zhongkeda 5 GEM 22
Iwan 5 GEM 22
Spallanzani 5 GEM 25
Soulie 5 GEM 25
Twilatho 5 GEM 25
Trinkle 5 GEM 25
Glennhawley 5 GEM 26
Majella 5 GEM 26
Lynnecox 5 GEM 26
Adriana 5 GEM 26
Milicevic 5 GEM 27
Davidyue 5 GEM 28
Lameia 5 GEM 28
Bondar 5 GEM 29
Jackli 5 GEM 29
Atthis 5 GEM 30
Svoboda 5 GEM 30
Jefftaylor 5 GEM 31
Stebrehmer 5 GEM 31
Mascharak 5 GEM 31
Calcatreppola 5 GEM 32
Jessicastahl 5 GEM 32
Stauffenberg 5 GEM 33
Kaplan 5 GEM 33
Aguntina 5 GEM 35
Sirichelson 5 GEM 35
Zadornov 5 GEM 38
Huangyihsuan 5 GEM 40
Veproknedlozelo 5 GEM 40
Serkowski 5 GEM 41
Fyodorov 5 GEM 41
Amandalonzo 5 GEM 42
Kwiatkowski 5 GEM 42
Aladdin 5 GEM 42
Edo 5 GEM 42
Murdoch 5 GEM 42
Fey 5 GEM 43
Parvamenon 5 GEM 43
Kuopio 5 GEM 44
Bratton 5 GEM 46
Dagmar 5 GEM 46
Ropakov 5 GEM 46
Nusslein-Volhard 5 GEM 46
Malse 5 GEM 47
Terzani 5 GEM 47
Mamorudoi 5 GEM 49
Wachmann 5 GEM 50
Bortle 5 GEM 50
Octavia 5 GEM 51
Frangaley 5 GEM 51
Haken 5 GEM 52
Daikinoshita 5 GEM 53
Sodnik 5 GEM 53
Griffis 5 GEM 54
Tsenaat'a'i 5 GEM 54
Bok 5 GEM 55
Castalia 5 GEM 56
Bobross 5 GEM 58
Janstary 5 GEM 58
Inagaki 5 GEM 58
Haigha 5 GEM 58
Staudt 6 GEM 1
Rozenblyum 6 GEM 1
Komarov 6 GEM 1
Bijemarks 6 GEM 2
Taniguchijiro 6 GEM 4
Raphaela 6 GEM 4
von Wrangel 6 GEM 5
Kharlamov 6 GEM 6
Schlesinger 6 GEM 6
Shcherbakovia 6 GEM 9
Jameslee 6 GEM 10
Gustafsson 6 GEM 10
Budstewart 6 GEM 11
Shor 6 GEM 14
Noahcain 6 GEM 15
Willgrundy 6 GEM 15
Ananthnarayan 6 GEM 15
Zamora 6 GEM 15
Kharasterteam 6 GEM 16
Erdibalint 6 GEM 16
Juewa 6 GEM 17
Dajowestrich 6 GEM 18
Lilydeveau 6 GEM 19
Elenaberman 6 GEM 20
Kenos 6 GEM 20
Ignatius 6 GEM 20
Cullers 6 GEM 20
Hexlein 6 GEM 20
Hesiodos 6 GEM 21
Tanchozuru 6 GEM 21
Randi 6 GEM 22
Stampfer 6 GEM 22
Lisauckis 6 GEM 22
Chiara 6 GEM 22
Lomberg 6 GEM 22
Antonysutton 6 GEM 22
Beatrix 6 GEM 24
Igorfedorov 6 GEM 24
Chernova 6 GEM 26
Becquerel 6 GEM 27
Dvorsky 6 GEM 28
Rosaparks 6 GEM 29
Bogolyubov 6 GEM 30
Karlmay 6 GEM 31
Amitscheer 6 GEM 32
Ortutay 6 GEM 33
Hidesan 6 GEM 33
Lima 6 GEM 34
Claireburch 6 GEM 37
Jenniferdean 6 GEM 37
Junkoehara 6 GEM 37
Belskaya 6 GEM 38
Lunacharsky 6 GEM 38
Limporyen 6 GEM 38
Malyshev 6 GEM 39
Naoyayano 6 GEM 40
Yoritomo 6 GEM 42
Leesnyder 6 GEM 42
Mariasalvatore 6 GEM 43
Ruanda 6 GEM 43
Sidneywolff 6 GEM 43
Matthewhill 6 GEM 44
Pilcher 6 GEM 44
Gudula 6 GEM 44
Petiska 6 GEM 45
Sualan 6 GEM 46
Genehill 6 GEM 46
Giuricich 6 GEM 46
Yamatano-orochi 6 GEM 47
Illeserzsebet 6 GEM 49
Ninkasi 6 GEM 49
Tanais 6 GEM 50
Trelleborg 6 GEM 50
Eleutheria 6 GEM 51
Kuratani 6 GEM 51