Herve 8 GEM 18
Dobronravin 8 GEM 19
Kamiokanatsu 8 GEM 21
Calvinrieder 8 GEM 21
Ericneilsen 8 GEM 22
Johntonry 8 GEM 23
Zambesia 8 GEM 24
Lanejackson 8 GEM 24
Toshikasuga 8 GEM 25
Bontekoe 8 GEM 25
Wurm 8 GEM 26
Myrelleangel 8 GEM 27
Hurless 8 GEM 28
Fini 8 GEM 29
Larrey 8 GEM 29
Kobe 8 GEM 30
Hemera 8 GEM 32
Betulia 8 GEM 32
Ritina 8 GEM 33
Holliman 8 GEM 35
Okegaya 8 GEM 35
Ilsebill 8 GEM 36
Maury 8 GEM 37
Sushko 8 GEM 38
Sudbury 8 GEM 38
Chee 8 GEM 40
Thuillot 8 GEM 41
House 8 GEM 41
Bifukumonin 8 GEM 42
Adammalin 8 GEM 42
Gassan 8 GEM 45
Picasso 8 GEM 45
Hoder 8 GEM 45
Ginoloria 8 GEM 46
Sylvania 8 GEM 46
Uyttenhove 8 GEM 47
Katherinexue 8 GEM 47
Menottigalli 8 GEM 48
Brandstrom 8 GEM 48
Bradsmith 8 GEM 48
Acadiau 8 GEM 49
Kabtamu 8 GEM 52
Yourcenar 8 GEM 53
Estremadoyro 8 GEM 54
Hempel 8 GEM 55
Caseylisse 8 GEM 57
Ko 8 GEM 58
Miahelena 8 GEM 58
Jozsef 9 GEM 0
Bastian 9 GEM 1
Mariekebaan 9 GEM 2
Audreysimmon 9 GEM 3
Edmee 9 GEM 3
Malaraghavan 9 GEM 4
Elizateel 9 GEM 4
Okasinski 9 GEM 6
Eremeeva 9 GEM 6
Sivakumar 9 GEM 6
Beauge 9 GEM 6
Dubiago 9 GEM 7
Raghvendra 9 GEM 9
Bharat 9 GEM 12
Betti 9 GEM 13
Petergruber 9 GEM 13
Robberto 9 GEM 14
Titurel 9 GEM 14
van Sprang 9 GEM 15
Zhaojiuzhang 9 GEM 15
Donskoj 9 GEM 15
Aldaz 9 GEM 18
Jenniskens 9 GEM 18
Kathyliu 9 GEM 18
Rionuevo 9 GEM 19
Brigidsavage 9 GEM 19
Daniellitt 9 GEM 20
Xinwang 9 GEM 25
Amfortas 9 GEM 26
Robertschill 9 GEM 28
Voskresensko 9 GEM 28
Kimwallin 9 GEM 29
Ransohoff 9 GEM 29
Ishitani 9 GEM 31
McGlasson 9 GEM 32
Charmartell 9 GEM 32
Robertirelan 9 GEM 33
Inokuchihiro 9 GEM 33
Mera 9 GEM 34
Miho 9 GEM 34
MacRobert 9 GEM 35
Akiraabe 9 GEM 36
Mikekoop 9 GEM 36
ASCII 9 GEM 37
Mundkur 9 GEM 38
Lyon 9 GEM 39
Rainerkling 9 GEM 40
Stumpff 9 GEM 40
Snodgrass 9 GEM 42
Kassak 9 GEM 43
Persave 9 GEM 43
Axelmunthe 9 GEM 44
Carlin 9 GEM 44
Kucinskas 9 GEM 45
Kocherpeter 9 GEM 47
Heuberger 9 GEM 47
Tsujimura 9 GEM 50
Braes 9 GEM 51
Harue 9 GEM 53
Ajstewart 9 GEM 53
Franciscusze 9 GEM 53
Wylie 9 GEM 54
Van Dokkum 9 GEM 54
Tati 9 GEM 54
Zolnowska 9 GEM 54
Ivankrasko 9 GEM 55
Paloque 9 GEM 56
Lindner 9 GEM 56
Groombridge 9 GEM 57
Algeria 9 GEM 58
Pang 9 GEM 58
Claytonwhitt 10 GEM 0
Lidz 10 GEM 1
Wenpingchen 10 GEM 3
Laszkowska 10 GEM 3
Joanoro 10 GEM 4
Paladugu 10 GEM 5
Cormaclarkin 10 GEM 5
Josefhudec 10 GEM 6
Halstead 10 GEM 7
Vasilkarazin 10 GEM 8
Piccolo 10 GEM 9
Gerla 10 GEM 11
Junehokim 10 GEM 11
Kongozan 10 GEM 13
Fangcheng 10 GEM 13
Weisell 10 GEM 15
Chuckfellows 10 GEM 15
Viola 10 GEM 15
Klimov 10 GEM 16
Kaylamaya 10 GEM 16
Brianking 10 GEM 17
Mykallefevre 10 GEM 18