Loyola 27 GEM 4
Yoshimitsu 27 GEM 5
Osadakentaro 27 GEM 5
Hashitatsu 27 GEM 5
Krisztike 27 GEM 7
Marmara 27 GEM 7
Wirt 27 GEM 7
Upice 27 GEM 9
Kamitaki 27 GEM 10
Uluru 27 GEM 11
Ginsberg 27 GEM 13
Blahova 27 GEM 15
Caliumi 27 GEM 15
Miro 27 GEM 15
Yamada-Houko 27 GEM 16
Jongoetz 27 GEM 16
Gracetian 27 GEM 17
Beauvoir 27 GEM 18
Arthurkuan 27 GEM 18
Robleonard 27 GEM 20
Laval 27 GEM 20
Kuffner 27 GEM 20
Mcdavid 27 GEM 21
Irkutsk 27 GEM 21
Goerdeler 27 GEM 21
Celestia 27 GEM 21
Baumhauer 27 GEM 22
Iwatesan 27 GEM 22
Landis 27 GEM 22
Nishimura 27 GEM 23
Clausius 27 GEM 23
Waynerichie 27 GEM 24
Sackler 27 GEM 24
Zhuangqining 27 GEM 25
Emuno 27 GEM 29
Liyuan 27 GEM 30
Sasandford 27 GEM 31
Imainamahoe 27 GEM 31
Hayabusa 27 GEM 31
Irina 27 GEM 32
Bouchet 27 GEM 34
Chaos 27 GEM 34
Darbydyar 27 GEM 35
Bal'mont 27 GEM 36
Xanthus 27 GEM 37
Philnicolai 27 GEM 38
Rosetta 27 GEM 44
Czechoslovak 27 GEM 45
Frescobaldi 27 GEM 46
Hera 27 GEM 47
Bohnenblust 27 GEM 49
Tubbiolo 27 GEM 51
Westerhout 27 GEM 56
Costello 27 GEM 57
Reingard 27 GEM 59
Tweedledee 27 GEM 59
Jaisonjain 28 GEM 0
Suarez 28 GEM 0
Strazzulla 28 GEM 2
Nantong 28 GEM 3
Tubingia 28 GEM 6
Joeengle 28 GEM 7
Whitfield 28 GEM 9
Tsereteli 28 GEM 10
Reiz 28 GEM 10
Kandatai 28 GEM 11
Kabinoff 28 GEM 11
Suealeman 28 GEM 15
Nicholson 28 GEM 17
Liuxiaobo 28 GEM 18
Marnix 28 GEM 18
Rolandwagner 28 GEM 18
Nephthys 28 GEM 20
Ericfein 28 GEM 20
Vonfeldt 28 GEM 20
Gorgasali 28 GEM 20
Borzacchini 28 GEM 21
Petignat 28 GEM 22
Knapp 28 GEM 23
Sarahflaniga 28 GEM 23
Amanohashida 28 GEM 24
Rukl 28 GEM 27
Alfons 28 GEM 28
MacCready 28 GEM 29
Chappe 28 GEM 30
Lorikenny 28 GEM 33
Barish 28 GEM 33
Sonja 28 GEM 34
Kaitduncan 28 GEM 35
Sobers 28 GEM 37
Richardbaum 28 GEM 37
Satovski 28 GEM 38
Thernoe 28 GEM 39
Delucchi 28 GEM 40
Brock 28 GEM 41
Ipatov 28 GEM 41
Yasumasa 28 GEM 41
Pariser 28 GEM 41
Kylejones 28 GEM 42
Kurushima 28 GEM 42
Tognelli 28 GEM 42
Echeclus 28 GEM 43
Dylanyoung 28 GEM 43
Montevideo 28 GEM 44
Tomlindstom 28 GEM 44
Caseywarner 28 GEM 45
Picha 28 GEM 45
Alanschorn 28 GEM 47
Benhida 28 GEM 47
Chimikeppuko 28 GEM 48
Fosanelli 28 GEM 49
van Ostaijen 28 GEM 50
Johannessen 28 GEM 50
Galvani 28 GEM 51
Gelseyjaymes 28 GEM 51
Huebner 28 GEM 52
Karady 28 GEM 53
Chynov 28 GEM 53
Merbold 28 GEM 53
Michaelwrigh 28 GEM 53
AAVSO 28 GEM 55
Curtis 28 GEM 55
Kiyohira 28 GEM 55
Sardegna 28 GEM 56
Moisseiev 28 GEM 56
Wittig 28 GEM 56
Shafter 28 GEM 58
Takachiho 28 GEM 58
Powell 28 GEM 58
Trevires 29 GEM 0
Vanhassel 29 GEM 0
Laurentblind 29 GEM 1
Herbhauptman 29 GEM 1
Jensallit 29 GEM 4
Zwaan 29 GEM 4